Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 51, 2004

Afgivelse af stoffer fra produkter af chloropren

10-12-2004Projektets formål var at belyse hvilke problematiske stoffer der forekom i 8 forskellige forbrugerprodukter fremstillet af chloropren. Projektet har omfattet en kortlægning, en screeningsfase for problematiske stoffer og migrations/eksponeringsforsøg og en sundhedsmæssig screening på baggrund af de resultater der er opnået ved migrationsforsøgene. Ser man på de undersøgte produkter, kan det konstateres at ingen af de fundne stoffer umiddelbart giver anledning til sundhedsmæssige problemer.Læs publikation