Miljøprojekt, 937, 2004

Statistik for returpapir og pap 2002

31-08-2004Der blev i 2002 indsamlet 752.000 tons papir og pap til genanvendelse i Danmark, hvilket svarer til 140 kg/indbygger. Forbruget af papir og pap var 1.373.000 tons svarende til et forbrug på 255 kg/indbygger. Der blev indsamlet 55% af den forbrugte papir og pap mængde. Hvilket er et par procent højere end i 2001.