Miljøprojekt, 938, 2004

Statistik for metalemballage 2002

31-08-2004Der blev i 2002 separat indsamlet ca. 9.100 tons metalemballager i Danmark til genanvendelse. Forbruget af metalemballager var 41.000 tons svarende til et forbrug på knap 8 kg/person. Der blev indsamlet 44 % af den forbrugte metalemballagemængde. Brugte stålemballager udgjorde ca. 90 % af den indsamlede mængde og aluminiumemballager udgjorde de resterende 10 %. Mængden af metalemballage, der genanvendelse, via forbrændingsjern er fra 2002 medtaget i statistikken.Læs publikation