Miljøprojekt, 935, 2004

Statistik for glasemballage 2002

31-08-2004Der blev i 2002 indsamlet 137.000 tons glasemballager i Danmark, hvilket svarer til 25 kg/indbygger. Forbruget af glasemballager var 193.000 tons svarende til et forbrug på 36 kg/indbygger. Der blev indsamlet 71 % af den forbrugte glasemballagemængde. Af den indsamlede glasemballage blev 130.000 tons genanvendt. 44% af glasemballagerne var hele flasker, der blev afsat til genpåfyldning. De resterende 56% blev omsmeltet til ny emballage.Læs publikation