Miljøprojekt, 921, 2004

Reduceret omkostninger i forbindelse med analyse af pesticider i små vandforsyningsanlæg

05-08-2004

En undersøgelse af ca. 600 private brønde og boringer i 4 amter viste, at der i mere end 50 % af disse vandforsyninger var pesticidrester. I ca. 35 % af disse var grænseværdien for pesticider overskredet /1/. Typisk vil en kontrol for pesticider i drikkevand koste 2500 - 3000 kr., men priserne varierer fra laboratorium til laboratorium. Prisen vil være en barrierer for ejerne af private brønde og boringer, hvis de ønsker vandet kontrolleret for pesticidrester. Projektet har derfor haft til formål, at belyse muligheden for at reducere omkostninger til kontrollen af pesticider i vandprøver fra private brønde og boringer. De reducerede omkostningerne må dog ikke gå udover sikkerheden for bestemmelsen af pesticidindholdet.

Læs publikation