Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 89, 2004

Pesticiders påvirkning af planter og alger i vandmiljøet

12-08-2004"Påvirker ukrudtsmidler i vandmiljøet væksten af vandplanter og alger?" Generelt må vi svare nej til det spørgsmål. Tilstedeværelsen af ukrudtsmidler i de koncentrationer, der er blevet målt i overfladevand i Danmark, vil næppe lægge vandløbsstrækninger øde eller ændre sammensætningen af den neddykkede vegetation markant. I hvert fald ikke, hvis effekten af stofferne vurderes enkeltvis for hvert middel. Der er dog visse stoffer og situationer, der kan være problematiske og derfor kræver særlig opmærksomhed.Læs publikation