Natur & Miljø 2003

27-08-2004Hvordan går det med vores vand? Hvordan påvirker vi det? Og hvad betyder det for vandmiljøet? I temahæftet beskrives udviklingen i vandets tilstand ved hjælp af 22 udvalgte indikatorer. Hæftet favner hele vandets kredsløb og sætter eksempelvis fokus på: - Grundvandsressourcen - Iltsvind i fjorde og have - Genetablering af søer og vandløb - Olieforurening - SpildevandsrensningLæs publikation