Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 90, 2004

Hudpenetration af pesticider

12-08-2004Udsættelse for bekæmpelsesmidler ved arbejde i gartneri eller landbrug sker primært gennem huden. Dette projekt viser, at de hjælpestoffer, man anvender i salgsprodukter, klart øger bekæmpelsesmidlernes evne til at trænge gennem huden. Endvidere påvises, at bekæmpelsesmidler trænger hurtigere igennem en lettere beskadiget hud (fx rifter, hudafskrabninger, irritation) end gennem ubeskadiget hud. Optagelse af bekæmpelsesmidler gennem huden kan klart mindskes ved brug af egnede handsker.Læs publikation