Miljøprojekt, 948, 2004

Forenkling af kommunale affaldsregulativer fase 2: Konkrete forslag til regulativtekst

30-08-2004

Projektet er udarbejdet som en del af det udredningsarbejde, der er igangsat af Miljøministeren i 2002 om den fremtidige organisering af affaldssektoren. Projekter har bestået af 4 faser, som hver er detaljeret afrapporteret i separate faserapporter. Projektet har haft til formål at kortlægge de centralt fastsatte krav til affaldsregulativer, at udarbejde konkrete forslag til tekster for regulativer for husholdninger og erhverv, at opstille konkrete forslag til ændringer i Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen og endelig at udvikle et internetbaseret system til udarbejdelse af regulativer og elektronisk videndeling.

Læs publikation