Miljøprojekt, 946, 2004

Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering

30-08-2004

Liberalisering er undersøgt i form af udlicitering og konkurrenceudsættelse med frit ejerskab, prisfastsættelse og frie affaldsstrømme. Anvisning til behandlingsform opretholdes. Konklusionen er, at man alt i alt sandsynligvis ikke opnår den store samfundsøkonomiske gevinst ved at udlicitere eller konkurrenceudsætte forbrændingsopgaven. Man kan derimod sandsynligvis opnå en samfundsøkonomisk gevinst ved både at udlicitere og konkurrenceudsætte deponering.

Læs publikation