Miljøprojekt, 930, 2004

Emballageforsyningen i Danmark 2002

09-08-2004Mængden af ny emballage som findes på det danske marked i 2002 er opgjort til 1.mio tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 186 kg/indbygger. Emballageforsyningsmængden ligger på niveau med mængden de seneste år. Pap- og papiremballage udgør 50% af den samlede mængde. Mængden af plast, træ og glas er næsten lige store og udgør 14-16% af den samlede mængde. Anvendelsen af genbrugsemballager er ligeledes opgjort. Det drejer sig om øl og vandflasker, plastkasser, paller m.m. Der er ca. 425 mio. enheder i cirkulation svarende til en mængde på 1,1 mio. tons.Læs publikation