Miljøprojekt, 932, 2004

Central sortering af dagrenovation

11-08-2004Projektet afprøver i fuldskala muligheden for at sortere dagrenovation i forskellige fraktioner, herunder organisk dagrenovation til genanvendelse i biogasanlæg og metal til genanvendelse. 23% blev udsorteret som biopulp, 37% som sigterest, 37% som rejekt og ca. 2% som metal, den udsorterede mængde organisk dagrenovation er i mindst samme størrelsesorden som ved separat indsamlingsordninger. Biopulpens kvalitet var generelt så slambekendtgørelsens regler kunne overholdes, med undtagelse af indholdet af DEHP hvor der jævnligt var indhold over grænseværdien.Læs publikation