Miljøprojekt, 949, 2004

Affaldstransportørers og mægleres rolle

30-08-2004Rapporten har ved gennemførelse af interviews med aktører fastlagt den nuværende rollefordeling mellem affaldsproducenter, affaldstransportører og affaldsmæglere. I rapporten opstilles et forslag til en ny og mere klar rollefordeling, hvor der bl.a. indføres begrebet affaldsindsamler.Læs publikation