Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 87, 2004

Adskillelse af effekter af herbicider og kvælstof på vegetation og leddyr i hegn og græslandsvegetation

12-08-2004

Økologiske hegn har langt flere plantearter end konventionelle. Der er også flere insekter i økologiske hegn på lerjord. Fraværet af pesticider hos økologerne er den bedste forklaring i dette studie. Forsøg påviser at ukrudtsmidlet Roundup er mere giftigt for en vegetation med høj end med lav kvælstofgødskning. Roundup påvirker indirekte insekter, der lever på planterne, mens kvælstofmængden betyder mindre for insekterne. Landmanden kan selv forbedre vilkårene for planter og insekter i hegnene.

Læs publikation