Orientering fra Miljøstyrelsen, 10/2004

Årsberetning for Program for Renere Produkter m.v. 2001

05-08-2004Formålet med Program for renere produkter mv. har været at nedsætte miljøbelastningen fra produkter i forbindelse med udvikling, produktion, markedsføring, afsætning og anvendelse, herunder håndtering af det affald, der opstår i hele produktets livscyklus. Miljørådet for renere produkter varetog den overordnede fastsættelse af mål og midler inden for tilskudsordningen. Miljøstyrelsen fungerede som sekretariat. Miljørådet vedtog årligt en prioriteringsplan for, hvordan programmets midler skulle fordeles, og sekretariatet administrerede på den baggrund udmøntningen af programmet. I årsberetningen kan man læse om hvilke projekt områder, der har fået bevilget tilskud.Læs publikation