Miljøprojekt, 898, 2004

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

01-04-2004Oprensningen på en PCE-forurenet lokalitet i Ikast er fulgt over en periode på 3 år ved hjælp af automatiske GC-målinger af poreluften og manuelle prøvetagninger af jord, grundvand og poreluft. På baggrund heraf er der foretaget beregninger af forureningsfjernelsen og ligevægten for forureningsfordelingen mellem jord, grundvand og poreluft. Endvidere er der opstillet en empirisk model for estimering af forureningsfjernelsen forud for udførelse af vakuumventileringLæs publikation