Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 50, 2004

Udredningsprojekt for anvendelsesområder for genbrug af sekundavand til industrielle formål, herunder identifikation af potentielle risici

22-04-2004

Anvendelsesområder for sekundavand, defineret som regnvand, gråvand, renset spildevand og vand fra afværgeboringer, er undersøgt ved en gennemgang af grønne regnskaber for et repræsentativt udvalg af større danske industrivirksomheder. Der er desuden foretaget opgørelse af oppumpet afværgevand fra forurenede grunde. På tre virksomheder er der gennemført detailundersøgelser af kilder og anvendelsesområder for sekundavand, herunder en kortlægning af de potentielle risici ved anvendelsen. Der er udarbejdet et forslag til standardaftale mellem en producent og modtager af sekundavand.

Læs publikation