Miljøprojekt, 911, 2004

Strategier for kortlægning af diffus jordforurening i byområder

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

21-04-2004Rapporten beskriver strategier for undersøgelse af diffus jordforurening i byområder. Erfaringerne fra fysiske undersøgelser og databehandling er indarbejdet i et flowdiagram over de systematiske trin ved undersøgelser i forbindelse med kortlægning af diffust forurenede arealer. Der angives anbefalinger over valg af parametre og prøvetagningstæthed.Læs publikation