Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/2004

Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter - handlingsplan

14-04-2004

Nærværende rapport er første fase i projektet "Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter" og er et forslag til handlingsplan for projektets videre forløb. Det overordnede mål med produktområdeprojektet er at bidrage til at nedsætte miljøbelastningen fra byggeriet ved løsning af nogen af de væsentligste miljømæssige problemer ved beton, gennem øget udnyttelse af betons miljøgavnlige egenskaber af betonprodukter i forbindelse med produktion, opførelse og anvendelse, herunder håndtering af det affald, der opstår i hele betonproduktets livscyklus.

Læs publikation