Miljøprojekt, 912, 2004

Diffus jordforurening og kulturlag

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

21-04-2004

Rapporten beskriver afprøvningen af en undersøgelsesstrategi for diffus jordforurening på 10 boligområder etableret i forskellige tidsperioder i København og Ringsted, samt et referenceområde (rekreativt område) i København. Diffus forurening af jord findes overalt i byområder og er afhængig af bydelenes alder og historik. Koncentrations-niveauerne i ældre bydele er væsentligt højere end i nyere bydele. Bly og benzo(a)pyren overskrider typisk jordkvalitetskriterierne.

Læs publikation