Miljøprojekt, 914, 2004

Diffus jordforurening og industri

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

21-04-2004Rapporten beskriver afprøvningen af en undersøgelsesstrategi for diffus jordforurening i to boligområder, hvor der over mange år er sket nedfald af forurening fra nærliggende industrikilder. Der ses både en generel forureningsbelastning, som skyldes kulturlag, og en yderligere forureningsbelastning fra industrien. Inden for 0,5 - 2 km fra kilderne ses derfor forhøjede niveauer af cadmium, kobber, zink og bly.Læs publikation