Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/2005, 2004

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved - Hovedrapport

06-04-2004

Rapporten opgør effekten af de væsentligste miljø- og energipolitiske tiltag i perioden 1990-2001, samt omkostningerne for udvalgte af disse tiltag.

Læs publikation