Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 42, 2003

Vurdering af etablerede forsøg med opsamling rensning og genanvendelse af gråvand til toiletskyl

29-09-2003

Formålet med projektet har været at indsamle viden om og vurdere de danske forsøgsanlæg med genanvendelse af gråt spildevand til toiletskyl. I perioden 1991-2001 er der etableret i alt 35 forsøg med opsamling, behandling og genanvendelse af gråt spildevand til toiletskyl, hvoraf 10 anlæg er udført med gen-anvendelse af gråvand til toiletskyl. Generelt må det konkluderes, at forsøgsanlæggene har karakter af protypeanlæg. Dokumentationen for anlæggets drift og rensningsevne er meget mangelfuld.

Læs publikation