Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 34/2003

Verificering af mængden af hvidblikemballage på det danske marked

01-09-2003Mængden af hvidblikemballage i Danmark opgøres hvert år ved hjælp af materiale fra Danmarks Statistik. Mængden af Hvidblikemballage blev i 2000 opgjort til ca. 36.000 tons. Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om mængden er korrekt. Der er derfor gennemført en verificering af mængden ved hjælp af andre kilder, som bl.a. omfatter produktionsmængder hos danske producenter, salgsemballagemængder hos en stor detailhandelskæde samt data fra affaldsanalyser. Ved hjælp af disse kilder kan det konkluderes, at hvidblikmængden skal reduceres med 6.500 tons i 2000.Læs publikation