Miljøprojekt, 830, 2003

Statistik for returpapir og -pap 2001

04-09-2003Der blev i 2001 indsamlet 721.000 tons papir og pap til genanvendelse i Danmark, hvilket svarer til 135 kg/indbygger. Forbruget af papir og pap var 1.360.000 tons svarende til et forbrug på 254 kg/indbygger. Der blev indsamlet 53% af den forbrugte papir og pap mængde. Hvilket er på samme niveau som i 2000.Læs publikation