Miljøprojekt, 842, 2003

Statistik for plastemballage 2001

01-09-2003Der blev i 2001 indsamlet 20.800 tons plastemballager i Danmark til genanvendelse. Forbruget af plastemballager var 150.000 tons svarende til et forbrug på 28 kg/person. Der blev indsamlet 14% af den forbrugte plastemballagemængde. Der er tale om en lille stigning i indsamlingen til genanvendelsen i forhold til 2000. 51% af den indsamlede mængde blev oparbejdet på danske genanvendelsesvirksomheder og 49% blev eksporteret til genanvendelse.Læs publikation