Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/2003

Miljøtilsyn 2001

12-09-2003Den årlige rapport om miljøtilsynet indeholder en sammenfatning af de kommunale og amtskommunale tilsynsberetninger samt Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn. Kommunernes tilsyn er opdelt i en beretning om tilsynet med industri og andre ikke-landbrugslignende aktiviteter og en selvstændig del om landbrugstilsynet. Kommunernes ressourceforbrug er dog angivet samlet.Læs publikation