Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 40, 2003

Kvantificering af sandsynligheder for fejl i regnvandsanlæg og gråvandsanlæg

29-09-2003

Der har igennem de seneste år været en stigende interesse for at spare på vandet i husholdninger. Der er åbnet mulighed for at anvende opsamlet regnvand til toiletskyl og maskinvask. Risikoen for at forurene det offentlige forsyningsnet ved at introducere urent vand i huse er undersøgt i denne rapport.

Læs publikation