Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 41, 2003

Industrielle fejlforbindelser til vandforsyningsnet

11-09-2003Der har igennem de seneste år været en stigende interesse for at anvende urent vand i huse. Der er åbnet mulighed for at anvende opsamlet regnvand til toiletskyl og maskinvask. Risikoen for at forurene det offentlige forsyningsnet ved at introducere urent vand i huse er undersøgt. Risikoen for forurening af det offentlige forsyningsnet fra regnvandsanlæg ønskes sammenlignet med risikoen for forurening fra udvalgte industrianlæg.Læs publikation