Miljøprojekt, 844, 2003

Forventelige pesticidkoncentrationer i jord efter erhvervsmæssig pesticidanvendelse

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

25-09-2003

For 13 af de mest anvendte pesticider i dansk landbrug er pesticid-residualkoncentrationen efter udbringning beregnet. Beregningerne viser, at hvis der fastsættes et jordkvalitetskriterium for pesticider på 1 mg/kg, vil det kunne overholdes i langt de fleste tilfælde. Der vil forekomme overskridelser umiddelbart efter sprøjtning og efter 3 måneder, især på arealer med gentagen sprøjtning, men kun i enkelte tilfælde efter 12 måneder (efter meget lange halveringstider).

Læs publikation