Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 35, 2003

Forbruget af PVC og phthalater i Danmark år 2000 og 2001

17-09-2003Denne rapport beskriver resultater fremkommet i forbindelse med en opdatering af opgørelsen af forbruget af PVC og beregning af phthalater i Det danske PVC-forbrug 1994/95" Der er opgjort for både år 2000 og  2001 med hovedvægten på år 2001. Resultaterne er sammenholdt med tidligere resultater. Med i rapporten er tillige en opgørelse af forbruget af PVC og phthalater med varer omfattet af afgifter.Læs publikation