Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 36/2003

Vurdering af muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i væksthusproducerede planter (prydplanter og væksthusgrønsager)

24-10-2003

Forbruget af pesticider i gartneri og frugtavl er ligesom i landbruget sat til diskussion i samfundet. Der er et udbredt ønske om at få reduceret pesticidforbruget, men findes der på nuværende tidspunkt alternative metoder i brugen af pesticider kan medføre store problemer inden for gartneri og frugtavl med risiko for mindre indtjeningsmulighed, hvis ikke der er udviklet gode, alternative metoder. For at få svar på spørgsmålene blev der i et projekt "Vurdering af muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i gartneri og frugtavl" sat fokus på at indsamle viden om, hvilke alternative forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder erhvervet kan anvende i dag, samt hvor meget der i årene 2001-2002 blev forsket indenfor dette område på danske forskningsinstitutioner.

Læs publikation