Miljøprojekt, 859, 2003

Rensning af grundvand med aktivt kul for BAM og atrazin

10-10-2003Der er foretaget undersøgelser af mulighederne for at anvende aktivt kul til rensning af grundvand for henholdsvis pesticidet atrazin og nedbrydningsproduktet BAM. Rensningskapaciteten er bestemt for tre forskellige kultyper og for to vandtyper. Der er anvendt tre forskellige metoder: forsøgsanlæg på Hvidovre vandværk, minikolonneforsøg i laboratoriet samt laboratorieforsøg med vandige suspensioner af aktiv kul med henblik på at bestemme adsorptionsisotermer.Læs publikation