Rapport fra Virksomhedsudvalget

27-10-2003Rapporten indeholder forslag til et forenklet godkendelsessystem for en række virksomheder, således at færre virksomheder end i dag skal omfattes af det nugældende godkendelsessystem. Herudover indeholder rapporten forslag til en ændret tilrettelæggelse af det kommunale tilsyn samt en diskussion af mulighederne for enhedsrapportering.Læs publikation