Miljøprojekt, 833, 2003

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

10-10-2003

Der er gennemført et pilotforsøg med stimulering af den naturlige nedbrydning af klorerede opløsningsmidler i grundvandet. Stimulering er sket ved tilførsel af et organisk stof (HRCTM) til grundvandet. Trods ujævn fordeling af HRC i grundvandet, er der skabt områder, hvor grundvandskemien har ændret sig fordelagtigt for nedbrydningen af klorerede opløsningsmidler. Den forventede nedbrydning sås dog ikke efterfølgende. Årsagen vurderes primært at være manglende tilstedeværelse af de rette grundvandsbakterier

Læs publikation