Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2003

Normalregulativ for private vandforsyninger

31-10-2003Vejledning til brug for kommunalbestyrelser ved deres udarbejdelse af regulativer for private almene vandforsyninger. Den angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningerne og deres forbrugere.Læs publikation