Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 73, 2003

Handskers beskyttelsesevne ved arbejde med pesticider i jordbrugene samt modeller for håndeksponering

24-10-2003

Handskers beskyttelsesevne ved arbejde med pesticider i jordbrugene, det vil her sige landbrug og væksthusgartnerier, er undersøgt under praktiske forhold. Ca. 90% af eksponeringen ved arbejde med pesticider i landbrug er håndeksponering. Beskyttelsesevnen var i forsøgene fra 80-97% og meget afhængig af den pesticidmængde som forekom på handskerne. Latexhandsker som anvendes ved arbejde med pesticidbehandlede planter i en 2 timeres periode i væksthuse, blev gennemtrængt af svampemidlet Amistar som anvendtes i forsøgene. Desuden gik dette handskemateriale nemmere i stykker sammenlignet med en let nitrilhandske anvendt ved samme type arbejde. Svære langskaftede nitrilhandsker var egnede til arbejde i landbruget og væksthuse ved fyldning af sprøjtetank med pesticider og efterfølgende udsprøjtning på afgrøderne. Anvendes disse beskyttelseshandsker eksempelvis ved fyldning af pesticider i sprøjtetanktank og efterfølgende udsprøjtning på kornmarker, fandt vi at den mængde pesticid som daglig nåede ind til den bare hånd, var ca. halvdelen af den dosis pesticid som vi daglig indtager med frugt og grønt. Modeller for håndeksponering blev beregnet for både udsprøjtning af pesticider og arbejde med pesticidbehandlede planter.

Læs publikation