Miljøprojekt, 867, 2003

Håndbog i miljøstyring af jord- og grundvandsforurening

30-10-2003Håndbogen beskriver, hvordan virksomheder kan arbejde systematisk med at kortlægge og forebygge forurening af jorden og grundvandet, og fokuserer på de faser i miljøstyringen, der er specielle for arbejdet med jord- og grundvandsforureningen. Håndbogens metoder følger EMAS og ISO 14001.Læs publikation