Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 48/2003

Gennemgang af miljøreguleringen med fokus på sundhedsaspekterne. Bilagsrapport

22-10-2003

Rapporten indeholder bilag til miljøprojekt nr. 843, 2003 om miljøreguleringen med fokus på sundhedsaspekterne. Bilagene omhandler kvalitetskriterier for jord, drikkevand og B-værdier, EU's grænseværdier for luftkvalitet, kvalitetskrav til drikkevand, principper for klassificering af kemiske stoffer og produkter og nationale mål for specielle affaldsfraktioner

Læs publikation