Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 76, 2003

Effekter af cypermethrin azoxystrobin og bentazon på limniske invertebrater

24-10-2003

Der er målt lave koncentrationer af sprøjtemidler i næsten alle undersøgte danske søer og vandhuller, men det medfører ikke akut dødelige effekter på de vandlevende invertebrater. Det er imidlertid uvist, om sprøjtemidlerne kan forårsage ikke-dødelige effekter på invertebraterne og deres funktion i søerne. I givet fald kan det have indirekte effekter på søernes vandkvalitet. I undersøgelsen har vi vurderet typiske invertebraters sensitivitet i forhold til tre af de mest anvendte sprøjtemidler i Danmark. Som effektparametre er anvendt zooplanktons formeringsevne, svømmehastighed og andre fysiologiske egenskaber som for eksempel hjertefrekvens og brystlemmers bevægelsesfrekvens. Undersøgelsens resultater danner baggrund for en vurdering af, hvorvidt og hvornår anvendelsen af sprøjtemidler kan forventes at påvirke de undersøgte invertebrater.

Læs publikation