Miljøprojekt, 865, 2003

Dialog netværksdannelse og erfaringsudveksling blandt virksomheder om LCA og miljøhensyn i produktudvikling

10-10-2003

Formålet med dette projekt har været at introducere og igangsætte miljøarbejde baseret på en livscyklustankegang i virksomheder af forskellig størrelse og kommende fra forskellige brancher. Rapporten beskriver projektforløbet og resultaterne med at fremme produktorienteret miljøarbejde gennem etablering af et netværk af virksomheder, der har en interesse i at dele viden på dette område.

Læs publikation