Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 77, 2003

Automatisk præcisionsstyring til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i gartnerier og planteskoler

24-10-2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frilandsgrønsager og planteskoler benyttes mere og mere på grund af samfundets ønske om en reduktion i pesticidanvendelsen. Dette har medført et ønske om at kunne styre radrensere automatisk. Rapporten beskriver afprøvningen af tre forskellige automatiske styresystemer i kål, såløg, fuglekirsebær og nordmannsgran. Rapporten redegør desuden for mulighederne og perspektiverne indenfor automatiske styresystemer og giver en analyse af de økonomiske fordele og ulemper.

Læs publikation