Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 45/2003

Substitution af alkylphenolethoxylater (APEO)

03-11-2003Projektet viser, at det er muligt at substituere alkylphenolethoxylater (APEO) i malervarer. Alternativerne kan indføres i malervarerne umiddelbart eller efter ændringer i produktformuleringen. Det har herved vist sig, at det er muligt at reducere forbruget af APEO i malervarer. APEO optræder på "Listen over uønskede stoffer", ligesom visse alkylphenoler er blandt stoffer, hvor der er fundet "evidens for hormonforstyrrende effekter i levende organismer".Læs publikation