Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 46/2003

Substitution af alkylphenolethoxylater (APE) i maling, træbeskyttelse, lime og fugemasser

03-11-2003

Alkylphenolethoxylater (APE) anvendes bl.a.  i vandfortyndbar maling, træbeskyttelse, fugemasser og lime.  APE stammer væsentligst fra bindemidlerne.  Substitution begynder ved bindemiddelproduktionen og dermed påvirkes hele malingsproduktionen, da alle stoffer i malingen skal fungere sammen.  I løbet af projektet er APE blevet substitueret i alle produkter fra Akzo Nobel Deco A/S.  De nye tensider, medfører betydelige forbedringer og flere opfylder de krav, der er stillet til gode alternativer til APE.

Læs publikation