Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 53/2003

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 2

28-11-2003

I juni 2002 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik. Strategien skal med sine analyser af virkemidler på området fungere som et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. Denne delrapport giver et overblik over gener og sundhedsmæssige konsekvenser af vejtrafikstøj, og giver en første vurdering af de økonomiske omkostninger ved nogle helbredseffekter som følge af vejstøj.

Læs publikation