Nøgleindikatorer 2003

14-11-2003Dette er den første opdatering af Danmarks indikatorer for bæredygtig udvikling. Den første udgave blev offentliggjort op til Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. Indikatorerne er valgt så de afspejler mål og indsatser i Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling, "Fælles fremtid - udvikling i balance", og på baggrund af forslag og synspunkter i den offentlige debat om bæredygtig udvikling. Indikatorerne er et væsentligt element i den løbende rapportering om udvikling og resultater i forhold til mål og indsatser. Indikatorerne udgør en del af vurderingsgrundlaget i den løbende justering af mål og indsatser i Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling Indikatorerne viser udviklingen indenfor strategiens overordnede mål og principper for at opnå en bæredygtig udvikling, og mål og indsatser på udvalgte konkrete indsatsområderLæs publikation