Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 36, 2003

Kortlægning, afgivelse og vurdering af flygtige kemiske stoffer i tryksager

20-11-2003

Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over, hvilke kemiske forbindelser der afgasser fra tryksager og som forbrugeren udsættes for ved læsning eller opbevaring af disse tryksager. Konklusionen er, at der ingen grund er til sundhedsmæssig bekymring hos forbrugere af tryksager ud fra de tilgængelige data. Det kan dog ikke afvises, at nogle af stofferne kan give allergiske reaktioner hos følsomme forbrugere.

Læs publikation