Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49/2003

Emissioner fra skibe i havn. Revideret udgave 2003

16-11-2003Rapporten bestemmer en størrelsesorden for emissioner fra skibe i tre danske havne og for hele landet. Dominerende kilder til emission i Københavns Havn af NOx er færger ved kaj (27%), krydstogtskibe ved kaj (19%) og losning af tankskibe (18%) . I Helsingør Havn udgør manøvrer ca. 73% af den samlede emission af NOx. Manøvretiden er ca. 6 minutter per anløb, med en samlet opholdstid i havnen på ca. 16 minutter. I København vil det være oplagt at se på mulighederne for at forsyne krydstogtsskibene og færgerne ved kaj med energi fra land.Læs publikation