Miljøprojekt, 873, 2003

Aktivitet af mitter på græsningsarealer ved Egeløkke Lung

24-11-2003Rapporten belyser aktiviteten af mitter - blodsugende småmyg - på græsningsarealer, der grænser op til mosen Egeløkke Lung, Langeland. I begyndelsen af 1970'erne, hvor mosen var stærkt spildevandsbelastet, var mittefaunaen domineret af en enkelt forureningstolerant art. Den aktuelle fauna er derimod ikke præget af forurening. De dominerende mittearters aktivitet og spredning i mosen i relation til vejrforhold belyses. Angreb af mitter på kreaturer på græsningsarealer ved mosen beskrives.Læs publikation