Miljøprojekt, 866, 2003

Afprøvning af In-Well Aerator på lavtydende magasin

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-11-2003Projektet har dokumenteret at: In-Well Aerator er meget robust til oppumpning fra magasiner med meget små, varierende ydelser. In-Well Aerator kan opnå rensningsgrader på 98,9-99,9% ved koncentration af chlorerede opløsningsmidler på op til 40.000 mikrogram pr. liter. In-Well Aerator vurderes at være økonomisk attraktiv ved oppumpning og rensning af grundvand fra lavtydende magasiner med høje koncentrationer af flygtige forureninger og forholdsvis lave løftehøjder.Læs publikation